visit counter for blogspot

קניות ידידותיות: לא רק מיחזור

פעם בשבוע או יותר אתם מבקרים בסופר. חשבתם פעם כמה זבל מייצרות הקניות? מספר פעולות פשוטות וקלות יכולות להפוך את הקניות להרבה יותר ידידותיות:

קנייה נעימה!