visit counter for blogspot

הקשר בין שווארמה לאפקט החממה

פרות זה טעים, גם כבשים, בשלל צורות, תיבולים ובישולים. העניין הוא שחיות המשק הן אחת מיצרניות גזי החממה הגדולות בעולם. 18% מגזי החממה הנפלטים לאטמוספירה מקורם בגזים הנפלטים מחיות המשק. מחקרים מראים שמה שמפיקה הפרה מאחוריה מזיק לאטמוספירה הרבה יותר מאשר פחמן דו חמצני. הוסיפו לזה את העובדה שיערות רבים נגדעים כדי ליצור שטחי מרעה נרחבים, ייצור דשנים והמפעלים הדרושים לעיבוד הבשר וקיבלתם מפגע תברואתי רציני.

מה הפיתרון? להפסיק לאכול בשר. ככל שבני האדם יפחיתו את הביקוש לבשר, כך יפחת הצורך בגידול חיות משק רבות כל כך ולאורך השנים תפחת ההשפעה הרעה שלהם על הכדור שלנו. תחשבו על זה בפעם הבאה שאתם עושים על האש, בסדר?