visit counter for blogspot

מיחזור נייר

הידעתם? כדי לייצר טון אחד של דפי עיתון נכרתים כ-24 עצים. לעצים יש חשיבות עליונה בשמירה על מערכת אקולוגית מאוזנת על פני כדור הארץ. הם יצרני החמצן הגדולים ביותר בעולם, מה שאומר שבלעדיהם היה הרבה יותר קשה לנשום על פני כדור הארץ. בנוסף, בתהליך הפוטוסינתזה קולטים העצים כמויות רבות של פחמן דו חמצני, גז חממה שנפלט בתהליך הנשיפה וכן נפלט ממכוניות, מפעלים ועוד. כתוצאה מכך העצים מסייעים לאדם להילחם בתופעת אפקט החממה הנוצרת עקב כמות מרובה של גזים דוגמת פחמן דו חמצני באוויר. מכאן שנושא מיחזור הנייר הוא בעל חשיבות עליונה.

כיום ישנן טכנולוגיות מתקדמות באמצעותן ניתן לייצר נייר נטול עץ. המשמעות היא בעצם שאפשר לייצר נייר מ... נייר. בפעם הבאה שאתם מסיימים לקרוא את העיתון, מסיימים למלא מחברת או חוברת תשבצים, במקום להשליך את הניירות לפח שימו אותם במיכל למיחזור ניירות. ככה גם תצמצמו את כמות הפסולת שאתם זורקים וגם תדאגו לכך שגם בעתיד נוכל לראות עצים בשלל מינים רחבי העולם