visit counter for blogspot

על מיחזור ותרומה לסביבה

תרומה לסביבה יכולה להיות על ידי עשייה ירוקה, אבל יכולה להיות גם תרומה לאנשים שסביבנו. כך למשל, אם יש לכם בבית צעצועים או בגדים שהתיישנו ואינם נמצאים עוד בשימוש, אל תשליכו אותם לפח. במקום זאת תירמו אותם לאוכלוסיות קשות יום. כך תוכלו להרוויח פעמיים – מחד לא תייצרו כמויות גדולות יותר של אשפה, ומאידך תעלו חיוך על הפנים של ילדים ומבוגרים שהמזל לא כל כך האיר להם פנים.

ישנה אפשרות אחרת והיא לפרסם את המוצרים שלא נמצאים יותר בשימוש באתרי יד שנייה למיניהם. אם מדובר בדברים בעלי ערך, תוכלו להרוויח עליהם כמה שקלים, ועל הדרך גם להיות ידידותיים לסביבה.

אם יש לכם ילדים, בטח שמתם לב לכך שמהר מאוד הבית מתמלא בחפצים שבעבר היו שמישים וכעת נותרו מיותמים. אמבטיית תינוק, סל קל, עגלה וכיסא אוכל ועוד שלל אביזרים הופכים מהר מאוד לאבנים שאין להן הופכין. במקום למלא את הבוידעם או להשליך אותם לפח, תנו אותם לחברים קרובים או בני משפחה שהביאו לעולם תינוק חדש. ניתן כמובן גם את המוצרים האלו להעלות לאתרי יד שנייה או לתרום במרכזים השונים. אחרי הכל, עם כל הכבוד לזה שילדים זה שמחה, הרבה פעמים מדובר בעול כלכלי לא קטן וקצת עזרה אף פעם לא יכולה להזיק.