visit counter for blogspot

מתנה מהכדור

חינוך ילדים למיחזור יזכיר גם לכם וגם לדור הבא שכדור הארץ מעניק לנו מתנות בזמן אמת

כסף הוא חלק בלתי נפרד מתרבות הצריכה במאה ה-21. חשוב לזכור שבקבוקים ופחיות חייבים בפיקדון של 30 אגורות ויותר. לכן, נושא המיחזור יכול להפוך גם לעניין כלכלי. איספו בבית בקבוקים החייבים בפיקדון ואחת לכמה זמן לכו עם הילד למכולת או הסופר הקרובים כדי למחזר. בכסף שתקבלו בתמורה לבקבוקים אפשר לתת לילד כחלק מדמי הכיס שלו, או לחילופין לקנות לו במקום מתנה או משחק אהוב. העובדה שכדור הארץ מחזיר מתנה על זה ששומרים עליו היא אחד המסרים שיהיה לכם ממש קל להעביר לילד. הוא מצידו יהיה מאוד שמח לחזור על העניין בפעם הבאה.