visit counter for blogspot

נסיעה ירוקה

גם אם אתם חולי הגה, ולא עושים צעד אחד בלי הרכב שלכם, יש כמה דברים שאתם יכולים לעשות כדי לזהם פחות. הנה הם: