visit counter for blogspot

אודות

לאן שלא תפנו את המבט ותפתחו את האוזניים, תשמעו את המילה "מיחזור". נדמה שבכל מקום בעולם – מהמדינות המפותחות ביותר ועד המדינות שמשמרות ידע קדום, ממחזרים. והנה, כך נדמה, גם ישראל הצטרפה למהפכה העולמית שמצד אחד אוהבת כדור הארץ, ומצד שני מבינה שאהבה חד צדדית לא יכולה להחזיק לאורך זמן. במדינת ישראל שיעור המיחזור אמנם עולה בהתמדה ועומד כיום על כ-20%, אך בהשוואה למדינות מפותחות רבות, ישראל עדיין מצויה בפיגור. אנחנו, ב"ריסייקלר - פורטל המיחזור הישראלי", הצטרפנו אל המהפכה העולמית מתוך הבנה שאי אפשר לעמוד ולהסתכל מהצד. לא באנו לחנך, אלא להעביר מהידע שברשותנו גם אליכם, הגולשים. אחרי הכל, מהו מיחזור אם לא שיתוף בידע והעברתו הלאה?